Micro-machinability of bulk metallic glass in ultra-precision cutting

Xiao Chen, Junfeng Xiao, Yan Zhu, Ruiji Tian, Xuewen Shu, Jianfeng Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Micro-machinability of bulk metallic glass in ultra-precision cutting'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science