Near-field scattering enhancement of perylene based aggregates for random lasing

Zhen Zhen Zhang, Lei Cheng Yin, Xiao Long Xu, Jiang Ying Xia, Kang Xie, Gang Zou, Xiao Juan Zhang, Zhi Jia Hu*, Qi Jin Zhang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Near-field scattering enhancement of perylene based aggregates for random lasing'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Physics & Astronomy