Single polarization, dual wavelength fiber laser based on a 3-stage all fiber lyot filter

Zhijun Yan, Chengbo Mou, Zuxing Zhang, Xiangchuan Wang, Jianfeng Li, Kaiming Zhou, Lin Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results