The diagnostic analysis of the fault coupling effects in planet bearing

Song Xue, Congsi Wang, Ian Howard, Peiyuan Lian, Gaige Chen, Yan Wang, Yuefei Yan, Qian Xu, Yu Shi, Yu Jia, Yuanpeng Zheng, Na Wang

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'The diagnostic analysis of the fault coupling effects in planet bearing'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science