A review of career devoted to biophotonics-in memoriam to Ekaterina Borisova (1978-2021)

Tsanislava Genova*, Latchezar Avramov, Boyko Kolev, Alexander Gisbrecht, Irina Bliznakova, Lidiya Zaharieva, Victoria Mircheva, Stoyan Ilyov, Ivan Angelov, Vanya Mantareva, Petranka Troyanova, Petya Pavlova, Tatiana Novikova, Razvigor Ossikovski, Deyan Ivanov, Viktor Dremin, Edik U. Rafailov, Sergey G. Sokolovsky, Alexander Bykov, Igor V. MeglinskiIvan Bratchenko, Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Elina Genina, Alexey N. Bashkatov, Alla B. Bucharskaya, Valery Zakharov, Janis Spigulis, Sindhoora Kaniyala Melanthota, K. U. Spandana, Nirmal Mazumder, Prasada K. Shama, Peter Townsend, Luís Oliveira, Alexander V. Priezzhev, Dick H.J.C.M. Sterenborg, Valery V. Tuchin

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalObituary

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A review of career devoted to biophotonics-in memoriam to Ekaterina Borisova (1978-2021)'. Together they form a unique fingerprint.