Identyfikacja autorstwa anonimu: metodologia i aspekty praktyki sądowej w krajach anglosaskich

Translated title of the contribution: Forensic authorship attribution: jurisdictions: methodology and judicial practice in Anglo-Saxon

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Wraz z gwałtownym rozwojem elektronicznych środków komunikacji, wymiana informacji coraz częściej odbywa się bez pozostawiania przez jednostki śladów biometrycznych. Dlatego tak istotny staje się dziś rozwój narzędzi i procedur związanych z identyfikacją autorów tekstów anonimowych w ramach lingwistyki kryminalistycznej. Niniejszy artykuł przedstawia kwestie związane z opiniowaniem o autorstwie dokumentów anonimowych w ramach lingwistyki kryminalistycznej. Wyjaśnia rozróżnienie metodologiczne między stylometrycznymi i stylistycznymi rodzajami metodologii, klasyfikuje problemy badawcze związane z analizą anonimów oraz przedstawia schemat epistologiczny, w ramach którego następuje formułowanie opinii. Zaprezentowane zostały również rozważania na temat dopuszczalności dowodów z opinii językoznawcy w sądach Anglii i Stanów Zjednoczonych.
Translated title of the contributionForensic authorship attribution: jurisdictions: methodology and judicial practice in Anglo-Saxon
Original languagePolish
JournalIustitia
Publication statusPublished - 16 Jun 2016

Keywords

  • forensic authorship attribution
  • forensic linguistics

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Forensic authorship attribution: jurisdictions: methodology and judicial practice in Anglo-Saxon'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this